Oznaka: radionice

Refineri 2015

11/2/2015

Rijeka, travanj – prosinac 2015.
Rok za prijavu: 15.3.2015.

-> nastavi čitati

AdaptLab 2015

5/12/2014

Locarno, Amsterdam, Torino, ožujak – studeni 2015.
Rok za prijavu: 5.1.2015.

-> nastavi čitati