Predavači i voditelji

Uroš Živanović, voditelj Scenarističke škole, glavni predavač i koautor programa

dr. sc. Jasmina Kallay, glavna predavačica i koautorica programa

Ante Marin, koordinator Scenarističke škole i koautor programa

Gostujući predavači u šk. god. 2015./2016., 2016./2017., 2017./2018.:
Tibor Keser, dr. sc. Jasna Žmak