AdaptLab 2015

5/12/2014

Locarno, Amsterdam, Torino, ožujak – studeni 2015.
Rok za prijavu: 5.1.2015.

Kontakt: adaptlab@torinofilmlab.it

TorinoFilmLab poziva na sudjelovanje u svom programu AdaptLab za filmske adaptacije književnih predložaka za 2015. godinu. Riječ je o naprednom radioničarskom programu za koji će biti odabrano dvanaest scenarista ili scenarista/redatelja iz cijelog svijeta.

Program se sastoji od tri rezidencijalne radionice – prva je u ožujku u Locarnu, druga u kolovozu u Amsterdamu, a završna u Torinu u studenom 2015. kada svi godišnji programi TFL-a tradicionalno imaju veliko finale u sklopu pitching foruma i sajma na Torino Film Festivalu.

Podsjetimo da je jedna od lokacija AdaptLaba 2014. bio i Avvantura Festival u Zadru, a u programu je među 12 odabranih sudjelovao i hrvatski scenarist Marjan Alčevski o čijem projektu više možete pročitati ovdje. Na jednom od prijašnjih izdanja sudjelovao je i Matija Radeljak, a na nedavno održanom Torino Film Festivalu jedan od projekata u konkurenciji FrameWork bio je Ne gledaj mi u pijat Hane Jušić.

Kandidati za AdaptLab 2015 mogu se prijaviti u dvije kategorije:

1. s vlastitim projektom adaptacije (za koji već trebaju imati pridruženog producenta ili autorska prava na predložak)
2. kao scenarist kojem će od strane TFL-a biti dodijeljen predložak za adaptaciju.

Prijave za prvu skupinu, uz ispunjenu prijavnicu A, trebaju sadržavati:

-životopis (do 2 str.)
-treatment projekta (do 10 str.)
-sinopsis odabrane knjige (koja mora postojati i u engleskom prijevodu!) te informacija o uspjehu kod kritike i na tržištu (do 2 str.)
-motivacijsko pismo, uz objašnjenje zašto je baš ta knjiga relevantna da bude adaptirana za europsko filmsko tržište (do 1 str.)

A prijave za drugu skupinu, uz prijavnicu B, trebaju sadržavati:

-životopis (do 2 str.)
-motivacijsko pismo (do 1 str.)

Kotizacija za prvu skupinu polaznika iznosi 2.000 €, a za drugu 500 €. O mogućnostima stipendije kandidati se mogu informirati pri MEDIA desku Hrvatske te se prijaviti za potporu na Javni poziv HAVC-a za međunarodnu suradnju. Službeni jezik programa je engleski.