Midpoint 2012

18/1/2012

gdje i kada? Slovačka, Češka, lipanj – rujan 2012.
rok za prijavu: 18.03.2012.

link: www.midpoint-center.eu
kontakt: midpointcenter@famu.cz

Writer + Director + Producer =
Film Dramaturgy as a Collaborative Art

MIDPOINT je međunarodni program razvoja scenarija namijenjen studentima diplomskog studija ili nedavno diplomiranim scenaristima, redateljima i producentima sa bilo kojeg europskog filmskog studija na sveučilišnoj razini.

Program je nastao sa namjerom da scenariste poveže sa redateljima i producentima u zajedničkom radu na razvoju filma, smatrajući da takva dramaturška praksa često izostaje na srednjoeuropskim sveučilištima na kojima se ove vještine studiraju na odvojenim odsjecima, često bez adekvatne međusuradnje.

Sastoji se od dvije radionice, jedne u Slovačkoj (od 16. do 23. lipnja u sklopu Art Film Festa), a druge u Češkoj (od 25. kolovoza do 2. rujna) te jedne online sesije koja će se odražti u srpnju. Također, osim obaveznog sudjelovanja na svima, od polaznika se očekuje da tijekom čitavog programa sa mentorima po potrebi komuniciraju i preko Skype-a.

Prijaviti se mogu samostalni scenaristi i/ili redatelji i producenti sa kratko- ili dugometražnim igranim filmom u fazi pretprodukcije scenarij kojega mora biti najmanje već u fazi treatmenta.

Kandidati sa hrvatskih sveučilišta participiraju u troškovima iznosom od 240 €.

Po završetku programa u rujnu MIDPOINT će nagraditi najbolji kratkometražni projekt sa 1000, odnosno dugometražni sa 1500 €.

Nositelj programa je Central European Script Center, kolaborativni projekt filmskih škola iz Praga, Bratislave, Lodza, Bukurešta, Budimpešte i Berlina, koordiniran pri FAMU u Pragu. Detaljne informacije o procesu prijave potražite ovdje.