12. Škola medijske kulture

17/3/2010

rok: 22.03.2010.
link: www.hfs.hr
kontakt: vanja@hfs.hr

vrijeme održavanja: 22. – 31.08.2010.
mjesto održavanja: Čakovec

Škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić u 2010. nudi četiri programa, dva seminarska i dva radionička. Raspoređen u devet radnih dana, 90 nastavnih sati (cjelodnevni rad) u ovim oblicima rada: predavanja, metodičke radionice, videoradionice (kao samostalni programi), projekcije filmova, skupne rasprave o filmu.

Škola je ponajprije namijenjena nastavnicima koji u okviru nastave hrvatskoga jezika i izborne nastave provode nastavni program medijske kulture, odgajateljima u predškolskim ustanovama, kao i voditeljima filmskih i videodružina. Otvorena je i svima drugima koji teže steći ili dopuniti medijsko obrazovanje.

Dvostruka je svrha programa Škole medijske kulture: prvo, nastavnicima i odgajateljima, kojima je to potrebno, oni daju temeljna znanja za provedbu nastave (osnove medijske teorije; osnove filmskoga jezika; temeljne filmske vrste; intermedijske veze, metodičke radionice), a u radionicama omogućuje stjecanje neposrednih stvaralačkih i radnih iskustava korisnih za nastavu te za upućeniji praktični rad s učenicima.

Drugo, svrha je Škole omogućiti trajno obrazovanje nastavnika i zainteresiranih pojedinaca  pa im u tu svrhu pruža posebne obrazovne programe sa stalno novim i aktualnim temama.